Navigation Menu+

Populus x canescens

Posted on sep 8, 2013 by in S, Salicaceae |

Morfologie

De uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen.

Algemeen

De grauwe abeel (Populus ×canescens) is een populier uit de sectie Leuce en de subsectie Albidae (abelen). De grauwe abeel is een kruising van de witte abeel (Populus alba) en de ratelpopulier (Populus tremula). De plant komt voor in Klein-Azië en in Zuid- en Midden-Europa. In Nederland en België wordt de boom al heel lang aangeplant. Groeit 20 tot 30 m hoog. Het hout is wit met meer naar de kern toe wat gelere tinten.

Kroon

populus-x-canescens kroon
De schors is initiëel glad en lichtgrijs maar wordt bij het ouder worden donker en wordt netvormig gegroefd.

Schors

populus-x-canescens schors
De kroon is heeft een redelijk dichte structuur en neigt minder bol te zijn dan de witte abeel.

Blad

populus-x-canescens blad
Bladeren gaan van rond tot eirond op de kortloten, hier zijn ze ook niet gelobd of getand. Op de langloten vinden we dan weer bladeren die duidelijker gelobd zijn. Hij heeft grijsviltige beharing aan de onderkant van het blad maar deze is niet zo sterk als bij de witte abeel. De bladstelen zijn afgeplat en tot 5 cm lang.

Knop & Twijg

populus-x-canescens twijg
De knoppen zijn rondachtig, grijs en later worden ze kaal. Ook de twijgen zijn grijsachtig.

Bloem

populus-x-canescens bloem
De bloei duurt van maart tot april. De bloemen worden tot 10 cm lang en staan in katjes. De randen van de schubben zijn gewimperd. Ze zijn beiden tweehuizig.
Ze hebben beiden roodachtige mannelijke katjes en geelgroene vrouwelijke katjes. Het enige verschil is dat de witte abeel iets langere katjes heeft. Typisch voor het geslacht Populus is dat de katjes hangen en door de wind bestoven worden, dit tegengesteld aan de wilgen.

Vrucht

populus-x-canescens vrucht
De vruchten zijn kleine doosvruchten die hangen in trosjes net zoals bij de witte abeel.

Beheer & Ecologie

Dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en omgeving.

Bodemeisen

Terwijl de witte abeel vooral voorkomt op vochtige, voedselrijke plekken en in brak water dus aan de kust, komt grauwe abeel vooral voor op drogere armere gronden. Witte abeel komt ook vaak in binnenduinen en duinbossen voor.

Fytogeografie

De grauwe abeel komt voor van Midden- tot Zuid-Europa en ook in het westen van Azië. Hij zou op natuurlijke wijze zijn verspreidingsgebied noordelijker hebben opgeschoven. De grauwe abeel zou ontstaan zijn als een hybride tussen de witte abeel en de trilpopulier. Deze zou dan op eigen krachten vanuit Zuid-Europa naar onze gebieden zijn opgeklommen.

Gevoeligheid

Hij is goed bestand tegen de populierenroest Melampsora larici-populina. Maar heeft last van de bladvlekkenziekte.

Bosbouwkundige eigenschappen

Het is een lichtminnende soort met zeer goed strooisel. De vegetatieve vermeerdering gebeurt makkelijk op de onderstam (via worteluitlopers). Heel zelden gebeurt dit via zaadvorming. Abelen vormen typisch een dicht wortelstelsel dat zich tot 20 m van de stam kan verspreiden en waaruit klonen kunnen ontstaan. De grauwe abeel is ontstaan door een kruising van de witte abeel en de ratelpopulier.

Houtkwaliteit en -gebruik

populus-x-canescens hout
Populierenhout in het algemeen wordt vaak gebruikt in de bouwindustrie voor het maken van gebinten. Mede ook omdat het niet gauw ontvlamt. Maar tegenwoordig wordt het hout vooral gebruikt voor het maken van paletten en kisten en wordt het gebruikt in de papierindustrie.

Aankoop & Onderhoud

Onderhoud uw boom en vind een handelaar in uw buurt.

Onderhoud?

Waar te koop?