Navigation Menu+

Populus alba

Posted on sep 8, 2013 by in S, Salicaceae |

Morfologie

De uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen.

Algemeen

De witte abeel (Populus alba), ook wel zilverpopulier genoemd, is een boom uit de wilgenfamilie (Salicaceae). De plant komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa en in het midden en het westen van Azië. Sinds de zeventiende eeuw komt de soort voor in Nederland en België. In parken en tuinen wordt de boom veel aangeplant voor de sier. Bereikt een hoogte van 30-40 meter en kan tot 300 jaar oud worden.

Kroon

populus-alba kroon
De kroon is redelijk dicht van structuur en vormt een brede bolvormige kroon.

Schors

populus-alba schors
Bij de witte abeel is er een witte schors met typische ruitvormige lenticellen.

Blad

populus-alba blad
Een handvormig blad dat grof getand is. De bovenkant is glanzend donkergroen en de onderkant is grijsviltig behaard. De bladstelen zijn afgeplat en tot 5 cm lang.

Knop & Twijg

populus-alba twijg
De knoppen zijn wittachtig bij de witte abeel. Nieuwe twijgen zijn witte, met viltachtige haartjes bedekt en rondachtig.

Bloem

populus-alba bloem
De bloei duurt van maart tot april. De bloemen worden tot 10 cm lang en staan in katjes. De randen van de schubben zijn gewimperd. Ze zijn beiden tweehuizig. Ze hebben beiden roodachtige mannelijke katjes en geelgroene vrouwelijke katjes. Het enige verschil met de grauwe abeel is dat de witte abeel iets langere katjes heeft. Typisch voor het geslacht Populus is dat de katjes hangen en door de wind bestoven worden, dit is tegengesteld aan de wilgen.

Vrucht

populus-alba vrucht
De vruchten zijn kleine doosvruchten die hangen in trosjes.

Beheer & Ecologie

Dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en omgeving.

Bodemeisen

De witte abeel komt voornamelijk voor op vochtige, voedselrijke plekken en in brak water, dus aan de kust. Witte abeel komt ook vaak in binnenduinen en duinbossen voor.

Fytogeografie

Komt voor van West-Europa via Centraal- en Oost-Europa tot ver in Siberië. Witte abeel werd bij ons aangeplant en is dus een exoot. De grauwe abeel zou ontstaan zijn als een hybride tussen de witte abeel en de trilpopulier. Deze zou dan op eigen krachten vanuit Zuid-Europa naar onze gebieden zijn opgeklommen.

Gevoeligheid

Heeft vaak last van Taphrinia-gallen die veroorzaakt worden door schimmels.

Bosbouwkundige eigenschappen

Het is een lichtminnende soorten met een zeer goed strooisel. De vegetatieve vermeerdering gebeurt eenvoudig op de onderstam (via worteluitlopers). Heel zelden gebeurt dit via zaadvorming. Abelen vormen typisch een dicht wortelstelsel dat zich tot 20 m van de stam kan verspreiden en waaruit klonen kunnen ontstaan.

Houtkwaliteit en -gebruik

populus-alba hout
Populierenhout in het algemeen wordt vaak gebruikt in de bouwindustrie voor het maken van gebinten. Mede ook omdat het niet gauw ontvlamt. Maar tegenwoordig wordt het hout vooral gebruikt voor het maken van paletten en kisten en wordt het gebruikt in de papierindustrie.

Aankoop & Onderhoud

Onderhoud uw boom en vind een handelaar in uw buurt.

Onderhoud?

Waar te koop?