BoomInfo

Uw informatiebron over diverse boomsoorten


Boomsoorten

Aanwezig boomsoorten op BoomInfo.net, alfabetisch op Latijnse naam.

Gewaardeerde Organisaties

Oplijsting van enkele organisaties die BoomInfo.net ten zeerste waardeerd.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en versterken van natuur, bos en groen, samen met alle partners. Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar meer en betere natuur, bos en groen in Vlaanderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatst natuur, bos en groen midden in de maatschappij.

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Kenniscentrum dat rapporteert over de toestand van de natuur en het Vlaams beleid hierrond. Met hun publicaties en de databanken waaraan ze meewerken. Ze staan ondermeer in voor het bosvitaliteitsonderzoek in Vlaanderen alsook voor het regionale meetnet die gebruikt wordt tijdens de jaarlijkse bosinventarisaties.

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Het ILVO verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden.